תקנון משלוחים royal glow by avivit bar Zohar

1.משלוח יסופק תוך 7 ימי עסקים ממועד אישור ההזמנה ממרכז הלוגיסטיקה של החברה בכפר סבא 

2.דמי המשלוח יתווספו למחיר המוצר המפורטים באתר . במועד ההזמנה יגבה מחיר המוצר ודמי המשלוח משלוח ליעד כתובת אחת אף אם הוא מכיל מספר מוצרים יחוייב בדמי המשלוח כאילו הוזמן מוצר אחד

3.מובהר כי ביטול הזמנה של מוצר מבין הזמנה של מספר מוצרים אשר סופקה ונמסרה לחזקת הלקוח יחויב במלוא דמי משלוח חזרה ולא בחלק היחסי של המוצר אל שאר המוצרים מבחינת מספר ואו גודל

4.מפעילת האתר תספק למשתמש את המוצרים באמצעות מרכז לוגיסטיקה בכפר סבא . התקנון של הגוף המשלח באמצעותו תבוצע ההספקה, יחול על אספקת המוצר באמצעות האתר, ויחייב את הלקוח.

5.אספקת המוצרים על ידי חברת השילוח תיעשה בתוך מספר ימים ממועד ביצוע ההזמנה באתר וקבלת אישור הזמנה (עד 7ימי עסקים) 

6.למען הסר כל ספק "יום עסקים" לעניין תקנון זה הינם ימים א' עד ה', לא כולל ערבי חג, חגים וימי שבתון.

7.מפעילת האתר אינה אחראית לכל מעשה ו/או מחדל של חברת השילוח, ולא תתן פיצוי ללקוח 

8.כל איחור במילוי התחייבויותיה של החברה לרבות בזמני אספקת המוצר בשל תקנות סגר ו או מגבילות תלונה ואו מגבילות מספר עובדים ואו בשל תקלות באתר ואו באספקת האינטרנט ואו ברשתות הסלולר ואו שביתות ואו השבתות של חברות האשראי ואו בנקים ואו כל גוף רלוונטי ואו מעורע של מצב מלחמה ואו אירוע מזג האויר קיצוני ואו פגעי טבע ואו כוח עליון לא ייחשב כהפרת החברה את התחייבותה כלפיי 

9.אם ללקוחה תלונה לגביי עיכוב באספקה עליה להודיע על כך לאתר בהודעת דואר אלקטרוני לכתובת דואר .... של שירות הלקוחות החברה תבדוק אם העיכוב נעשה בשל אחת או יותר מהסיבות בסעיף הקודם 8.וככל שמצאה כי אין מדובר על אותם מקרים תהא הלקוחה רשאית לבטל את הזמנתהו תקבל החזר כספי מלא ככל שביטול ההזמנה בשל עיכוב ייעשה לאחר שסופקו המוצרים לחזקת הלקוחה ההחזר הכספי יבוצע רק לאחר השבת המוצרים ( על חשבון החברה ) במידה והם באריזתן המקורית ולא נעשה בהן שימוש קבלת החזר הכספי תהווה סילוק מוחלט וסופי של טענות הלקוחה בכל הקשור לעיכוב ותוצאותיה

מובהר כי אספקת המוצרים יכול ותותנה בהצגת תעודת הזהות של המשתמש וכן בהצגת מספר אישור ההזמנה, כפי שיתקבל ממערכת ההזמנות בגין ביצוע העסקה, זאת על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של חברת rpyal glowמוסכם כי החברה  ו/או מי מטעמה תהא רשאית לדרוש כל אמצעי זיהוי נוסף, על פי שיקול דעתה, כתנאי למסירת הפריטים לידי המשתמש.